Coaching rozumiemy jako proces szkoleniowy, w którym coach poprzez aktywne słuchanie i  zadawanie właściwych pytań wspiera rozwój klienta. Celem coachingu jest pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę.
Coaching dotyczy więc rozwoju i wkraczania na nowy, bardziej świadomy poziom własnych zachowań. Efektywny coaching ma silne i bezpośrednie oddziaływanie na funkcjonowanie jednostki, jak i na rozwój samej organizacji. Istotą coachingu jest dla nas wytwarzająca się relacja, szczególny rodzaj partnerstwa i obustronnej współpracy wynikającej z zaufania. Połączona z silną motywacją i otwartością na zmiany. 
W naszym działaniu korzystamy zarówno z coachingu umiejętności, skupionym głównie na jednym wyodrębnionym przez Klienta obszarze, jak i holistycznym podejściu do coachingu i Klienta, w którym podkreśla się fakt, że na zachowania jednostki wpływ mają nie tylko wiedza i umiejętności, ale również inne czynniki takie jak poczucie tożsamości, przynależności, nawyki myślowe, poglądy i przekonania, sposób zarządzania emocjami. 
Wybrane rodzaje coachingu, w którym realizowaliśmy procesy coachingowe:

 


 

Coaching top menedżerów (executive coaching)
Dedykowany najwyższej kadrze zarządzającej – top  management-owi.  Związany z podejmowaniem kluczowych decyzji w tym również strategicznych oraz nowoczesnym przywództwem.

 

Coaching biznesowy (business coaching)
Adresowany do osób związanych z biznesem, kierowników i dyrektorów każdego szczebla, właścicieli firm  i członków rad nadzorczych. Dla wszystkich tych, którzy chcą osiągać sukces i rozwijać  swoje kompetencje menedżerskie.

 

Coaching umiejętności ( skills coaching)
Proces skupiony na jednym obszarze np. coaching umiejętności sprzedażowych, przywództwa, kariery. Coach towarzyszy w codziennych aktywnościach Klienta , wnikliwie je obserwuje i współanalizuje. Udziela informacji zwrotnej, wspiera w  poszukiwaniu i odkrywaniu  nowych strategii postępowania.

 

Coaching życiowy (life coaching)
Proces skierowanych do wszystkich tych, którzy pragną się rozwijać, żyć pełnią świadomego i szczęśliwego życia. Celem coacha jest wspieranie rozwoju i polepszenia funkcjonowania nie tylko w obszarze aktywności zawodowej, ale również w różnych aspektach życia prywatnego stąd coaching zdrowia ( health coaching), czy coaching rodzinny ( family coaching).

 

Coaching grupowy (group coaching)
Ten typ coaching adresowany jest do rozwoju kompetencji zawodowych poszczególnych członków grup, czy zespołów. Jest pomocny podczas wdrażania nowych projektów, w procesie zmiany, rozwiązywaniu konfliktów, tworzenia strategii określania i realizacji celów zespołowych.
Proces coachingowy odbywa się na tle grupy, w grupie lub z grupą – coaching zespołowy ( team coaching). Proces coaching grupowego może odbywać się również w środowisku pracy zespołu – coaching grupowy w czasie pracy ( coaching on job).