Konsulting

 

Projekty konsultingowe to zintegrowane procesy szkoleniowo – rozwojowe, łączące konsultacje, ekspertyzy ze szkoleniami i coachingiem, na różnych szczeblach organizacji i w różnych jej komórkach organizacyjnych.
Również tutaj stosujemy podejście systemowe: od określenia stanu bieżącego i oczekiwanego, celów biznesowych, mierników ich realizacji, realizację poszczególnych etapów procesu, ocenę wyników, po określenie kolejnych celów i zadań dla uczestników procesu, jak i organizacji.
 
 

Wspieramy organizacje w tworzeniu i wdrażaniu:

  • procesów rekrutacyjnych
  • opisów stanowisk pracy
  • ścieżek karier
  • programów zarządzania talentami
  • systemów szkoleń
  • zmiany, zarządzania zmianą, komunikacji w zmianie
  • kultury coachingowej w organizacji
  • systemu zarządzania przez cele
  • modeli kompetencyjnych i zarządzania przez kompetencje
  • systemu zarządzania przez wartości