POLITYKA PRYWATNOŚCI ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników (dalej: „Użytkowników”) serwisu internetowego działającego pod adresem www.pronavigare.com (dalej: „Strona Internetowa”), a także profili w mediach społecznościowych powiązanych pośrednio lub bezpośrednią z marką „Pronavigare”. 

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marek Płoucha działający pod firmą „Pronaviagre Marek Płoucha” z siedzibą w Warszawie (01-908) przy ul. Wólczyńskiej 17 lok. 1, NIP: 7121715500, REGON: 430879120  zwany dalej „administratorem”.

 

III. UZGODNIENIA ADMINISTRATORA

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach określonych w Polityce Prywatności. Administrator jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego względem Użytkowników oraz za umożliwienie Użytkownikom wykonywania ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich oraz za przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności.

 1. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Administraotr będzie przetwarzać następujące dane Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. miejsce pracy,
 6. stanowisko służbowe,
 7. wszelkie powierzone dane w związku ze świadczeniem usług przez Administratora na rzecz Użytkownikó, w tym także dane szczególnej kategorii w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), które Administrator chroni.
 8. odnośnie profili w mediach społecznościowych – dane publiczne udostępnione na tych profilach, bądź dobrowolnie podane przez Użytkowników.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administraotr będzie przetwarzać dane Użytkowników w następujących celach:

 1. w celu poinformowania Użytkowników o szczegółach oferty Administraotra– na wyraźne życzenie Użytkowników,
 2. w celu wykonywania pozostałych pozaszkolnych formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B)
 3. w celach określonych przez regulaminy i polityki prywatności mediów społecznościowych, za pośrednictwem których Użytkownicy skontaktowali się ze Administratorami.

VII. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH 

Przetwarzane dane osobowe Użytkowników będą pochodzić z dobrowolnego ich udostępnienia przez Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, a także innych środków komunikowania się na odległość, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także poprzez kontakt bezpośredni.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkowników.

 

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do treści danych,
 2. sprostowania treści danych,
 3. usunięcia treści danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzania (w zakresie w jakim Usługodawca potrzebuje zgody)
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl).

 

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z usług Administratora.

 1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom przetwarzającym w imieniu Usługodawcy dane Użytkowników (np. zewnętrznym dostawcom usług informatycznych i marketingowych),
 3. prawnikom, doradcom, usługobiorcom w koniecznym do wykonania usług zakresie.

Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz do udostępniania jedynie minimum niezbędnych informacji.

XII. COOKIES

Administrator może wykorzystywać pliki typu cookies (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące ich w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

XIII. KONTAKT 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować na adres: ploucha.m@gmail.comBottom of Form