Power Intelligence®

 

Wokół użycia siły, władzy, rangi, autorytetu narosło wiele mitów i tabu. Adekwatne i efektywne jej użycie jest kluczowe z punktu widzenia przywództwa, czy zarządzania. Tworzy motywację pracowników, ale też potrafi być wielkim demotywatorem,  będąc czynnikiem zwiększającym wskaźniki rotacji w organizacjach.
Power Index® jest narzędziem psychometrycznym zakotwiczonym w metodologii Power Intelligence® przybliżającym użycie siły zarówno tej indywidualnej jak i wewnątrz organizacji. Poprzez grupy zachowań określa indywidualne preferencje w zastosowaniu siły, pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie i efektywne jej wykorzystanie. Pozwala zdiagnozować styl funkcjonowania organizacji.

Diamond Power Index®

 

Diamond Power Index® jest nowatorskim narzędziem psychometrycznym zakotwiczonym w metodologii Power Intelligence ® przybliżającym użycie władzy zarówno tej indywidualnej jak i wewnątrz organizacji. Poprzez grupy zachowań określa indywidualne preferencje w zastosowaniu władzy, siły, mocy i autorytetu. Pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie i efektywne jej wykorzystanie. Diagnozuje styl funkcjonowania zarówno jednostki jak i całej organizacji.
Pozwala zmierzyć efektywność użycia władzy przez menedżera i to zarówno tej osobistej, jak  i tej strukturalnej, wynikającej z pozycji. Pomaga w identyfikacji mocnych i słabych stron, zagrożeń i szans związanych z użyciem władzy i autorytetu. Wprowadza sugestie i rozwiązania wspierające w rozwoju menedżera, jego zespołu  i całej organizacji.