Szkolenia

 

Szkolenie jest podstawową metodą pozwalającą na celem transfer wiedzy pomiędzy prowadzącym – trenerem, a odbiorcą – pojedynczym Klientem, czy grupą szkoleniową. Jednakże jesteśmy głęboko przekonani, że przy odpowiednio zaprojektowanym całym procesie szkoleniowym, począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych, poprzez dobór mierników realizacji celów szkoleniowych, realizację, ewaluację po szkoleniu oraz  określenie kolejnych zadań i celów rozwojowych, jesteśmy w stanie dokonać trwałej zmiany na poziomie kompetencji uczestnika i grupy. Kompetencji rozumianych jako wypadkowa wiedzy, umiejętności i postawy. Takie podejście systemowe daje nam gwarancję uzyskania zamierzonych efektów i wprowadzenia trwałych zmian na poziomie umiejętności, zachowań, czy postaw. Szkolenia prowadzone są przy zastosowaniu najnowocześniejszych interaktywnych metod i narzędzi w oparciu o zdobycze neurokognitywistyki i andragogiki. Wykorzystujemy doświadczenia własne uczestników, studia przypadków, przykłady najlepszych praktyk, mini scenki. Precyzyjnie dobrane metafory i ćwiczenia pozwalają pracować w psychologicznie bezpiecznym środowisku.

Podwyższamy kompetencje szkoląc z zakresu:

 • sprzedaży i obsługi klienta
 • negocjacji i gier klientów
 • komunikacji interpersonalnej
 • zmiany i zarządzania zmianą
 • asertywności
 • autoprezentacji i sztuki prezentacji
 • przywództwa w organizacji
 • wywierania wpływu i obrony przed manipulacją
 • tworzenia i zarządzania zespołem
 • konfliktu i zarządzania konfliktem
 • efektywności osobistej
 • stresu i wypalenia zawodowego
 • zarządzania wiekiem w organizacji
 • prowadzenia zebrań i spotkań grupowych
 • wdrażania kultury coachingowej w organizacji
 • rekrutacji i promocji w organizacji